• @2016, İNFAKTO - Beylikdüzü Belediyesi Envanter Araştırması
 • @2015, KOÇ Üniversitesi – Prof. Dr. Şule ALAN – Doç. Dr. Seda ERTAÇ - İst. İl Milli Eğitim Müd. Çocuklarda Finansal Okur Yazarlık ve Rasyonel Ekonomik Kararlar Araştırması
 • @2015, İST. Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK - Teknoloji Transfer Uyg. Ve Araşt. Merkezi-Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Arşt.
 • @2015, İNFAKTO - ADV – Etki Analizi Araştırması
 • @2015, İNFAKTO - BÜSİAD – Meslek Liseleri Öğrenci Araştırması
 • @2015, İNFAKTO - İDEMA – Enerji Araştırması
 • @2014, KOÇ Üniversitesi – Prof. Dr. Şule ALAN – Doç. Dr. Seda ERTAÇ - ING- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuklarda Finansal Okur Yazarlık ve Rasyonel Ekonomik Kararlar Araştırması
 • @2014, İNFAKTO - Yıldız Teknik Üniversitesi - SIDA Araştırması
 • @2014, İNFAKTO - Boğaziçi Üniversitesi - Göç Araştırması - 2014
 • @2014, İNFAKTO - GAP - ÇATOM - Etki Analizi Araştırması
 • @2014, İNFAKTO - KEDV - Kadın Girişimciliği Araştırması
 • @2013, İTÜ Ocak 2013 İstanbul'da Çevresel ve Kentsel Risk Algısı
 • @2013, Sabancı Üniversitesi - Türkiye Sosyal Değerler Araştırması - Aralık 2012-2013
 • @2012, TC. Sağlık Bakanlığı - Sağlığın Geliştirilmesi Gen. Müd."Obezite Kampanya Etkinlik Araştırması"
 • @2012, Cumhuriyet Üniversitesi, CUBAP Başkanlığı "Günümüzde Yaygın Değerlere Yönelik Tutumlar"
 • @2011, Maltepe Üniversitesi – "Yaz 2011 Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Din Araştırması";
 • @2011, Koç Üniversitesi – Bahar 2011 Araştırması
 • @2011, İNFAKTO - Türk Kızılay ı Kurumsal İtibar Araştırması
 • @2010, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – TÜBİTAK Araştırması
 • @2010, SABANCI Üniversitesi-İstanbul Politikalar Merkezi – Türkiye Sosyal Tercihler Araştırması;
 • @2010, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri - Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler
 • @2010, BOĞAZİÇİ Üniversitesi-Sosyal Politika Formu-"Sos. Yard. Dayanış. Gen. Müd. Araştırması";
 • @2009, SABANCI Üniversitesi- "Türkiye'de Toplumsal Eşitsizlik 2009 Araştırması"
 • @2009, İNFAKTO - "İGEP – İç Göç Entegrasyon Projesi" Araştırması;
 • @2007, İŞKUR-T.C. Çalışma Bakanlığı "Teşvik Yasasının Bölgeler ve İller Üzerindeki Etkileri Araştırması";
 • @2007, İNFAKTO - “Türkiye Geneli Kamuoyu Araştırması
 • @2006, TUBİTAK – "Avrupa Sosyal Tarama Projesi Anket Saha Çalışması"
 • @2006, İNFAKTO - İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Türkiye'de Milliyetçiliğin Ana Boyutları Araştırması";
 • @2006, BOĞAZİÇİ Üniversitesi, "Avrupa Sosyal Değerleri Çalışması";
 • @2005, TNS, "Bankacılık Sektörü Kurumsal Algı Araştırması"
 • @2005, İNFAKTO - Koç Holding, “Türkiye’de Avrupa Değerlerinin Algılanması Araştırması”
 • @2005, İNFAKTO - Koç Holding, “Türk Kamuoyunun Amerikalılara ve ABD’ye Bakışı Araştırması”
 • @2005, BOĞAZİÇİ Üniversitesi-Açık Toplum Enstitüsü, "Türkiye'de Muhafazakarlığın Ana Boyutları Araşt.";
 • @2004, TNS, “Otomotiv Sektörü Kurumsal Algı Araştırması”
 • @2004, SİAR, "Dünya Bankası-ARIP-Tarımsal Kesim Profil Araştırması"
 • @2004, BOĞAZİÇİ Üniversitesi, "Gençlik Araştırması";
 • @2003, BOĞAZİÇİ Üniversitesi-Açık Toplum Enstitüsü, "Türkiye'de Avrupa Şüpheciliğin Kökenleri Araşt.";
 • @2004-2006, BİAK (Basın İzleme Araştırma Kurumu), "Basın İzleme Araştırması";
 • @2002, STRATEJİ|MORI Türk Telekom, “Yeniden Yapılanma Araştırması”
 • @2002, Boğaziçi Üniversitesi, “Seçim Günü Tahmin Çalışması”;
 • @2002, Boğaziçi Üniversitesi, “2002 Seçimleri Işığında Seçmen Davranışları Araştırması”;
 • @2002, Boğaziçi Üniversitesi-TÜBİTAK, “Dünya Değerler Araştırması”;
 • @2001, STRATEJİ|MORI Türk Telekom, “Kablolu Yayın İçerik Tercihi Araştırması”;
 • @2001, Boğaziçi Üniversitesi, “Avrupa Değerler Araştırması”;
 • @2000, STRATEJİ|MORI, “Türkiye İnternet Kullanıcıları Profil Araştırması”;
 • @2000, STRATEJİ|MORI, “Türk Gençliği’nin Siyasal Katılımı Araştırması”;
 • @2000, STRATEJİ|MORI TRT, “Program İçerikleri Belirleme Araştırması”;
 • @2000, STRATEJİ|MORI Dünya Bankası ve Başbakanlık Proje Uyg.,“Deprem Konutları Değerlendirme Çalışması”;